040 214 6128 06 4488 2385
Herman Gorterlaan 1, 5644 SB Eindhoven

Fysiotherapie is toegankelijk zonder verwijzing van een huisarts of specialist. Dat heet 'directe toegankelijkheid'. U mag ook eerst een afspraak maken bij de huisarts maar dat hoeft in principe niet meer en dat bespaart tijd. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zo kunt u weer snel beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

De fysiotherapeut zal de huisarts informeren tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat eerst wordt vastgesteld of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u alsnog doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut dan kan hij, in overleg met u, meteen aan de slag en dat is wel zo prettig. Hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Fysiotherapie en het nieuwe zorgstelsel.

Sinds 1 januari 2006 heeft iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde basiszorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten van het grootste deel van de gezondheidszorg. Het basispakket is voor iedereen gelijk.

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie: (1) fysiotherapie voor chronische patiënten (vraag uw fysiotherapeut) na de twintigste behandeling en (2) fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 9 behandelingen per indicatie per jaar of 18 na toestemming van uw zorgverzekeraar of volledig bij chronische klachten). Voor kinderen geldt geen eigen risico. Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt nagaan hoe in uw aanvullende verzekering de vergoeding van fysiotherapie is geregeld. Wij raden u aan om het volledige vergoedingenoverzicht van een aanvullende verzekering te bekijken en bij uw keuze niet alleen af te gaan op de vergoeding van fysiotherapie en de hoogte van de premie. Let op: voor de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico. Informatie over het zorgstelsel, de basispremie, de eigen bijdrage, de zorgtoeslag en antwoord op veelgestelde vragen vindt u op www.zorgverzekering.org.

Vergoeding: natura of restitutie.

Als uw verzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut kunt u ervoor kiezen dat de verzekeraar de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. U kunt ook kiezen voor restitutie: u ontvangt een factuur van uw fysiotherapeut en kunt deze (deels) bij uw verzekeraar declareren. Wanneer u kiest voor restitutie is de tarievenlijst van belang: u kunt zo controleren of en hoeveel u zelf moet bijbetalen. Prijzen tussen verschillende fysiotherapeuten kunt u vergelijken door ze bijvoorbeeld telefonisch op te vragen bij verschillende praktijken bij u in de buurt. Wanneer uw fysiotherapeut geen contract met uw verzekeraar heeft, dan ontvangt u zelf de factuur die u (deels) kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De tarievenlijst is dan ook weer van belang.

Vrije tarieven.

De overheid wil met vrije tarieven de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken. Tot 2006 bepaalde de overheid de tarieven van een fysiotherapeutische behandeling. Nu bepalen fysiotherapeuten zelf hun tarief. Als een fysiotherapeut aantoonbaar betere service of kwaliteit levert, omdat hij registerfysiotherapeut is, dan kan er een hoger tarief gelden.

040 214 6128 06 4488 2385
Copyright © 2023 Fysiotherapie Truijens Ontwerp & Realisatie RenewMyID