040 214 6128 06 4488 2385
Herman Gorterlaan 1, 5644 SB Eindhoven

Chronisch ZorgNet heeft op 1 oktober 2020 haar eerste congres georganiseerd. Chronisch zorgnet is een nieuw netwerk,

een voortzetting van ClaudicatioNet, waarin de krachten gebundeld gaan worden van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van patiënten met chronisch perifeer arterieel vaatlijden (PAV of Claudicatio Intermittens), chronische longproblemen (COPD) en chronisch hartfalen. Fysiotherapie Truijens is aangesloten bij chronisch zorgnet.

040 214 6128 06 4488 2385
Copyright © 2022 Fysiotherapie Truijens Ontwerp & Realisatie RenewMyID