Reducept Pijneducatie

We weten dat we veel langdurige of aanhoudende pijnklachten niet (alleen) vanuit een biologisch perspectief kunnen verklaren. Daarnaast ervaren veel mensen met aanhoudende pijn deze pijn in situaties die normaal gesproken helemaal geen aanleiding geven tot pijn. Pijneducatie ofwel uitleg over hoe ons brein pijn signaleert is een belangrijk middel om u te helpen uw pijnklachten te reduceren.

De Reducept-methode is een methode waarbij o.a. Virtual Reality gebruikt om pijneducatie aan te bieden of een pijneducatie- en managementtraject aanvult met de Virtual Reality. We zien in de behandeling van aanhoudende pijn steeds meer aandacht voor educatie en de psychosociale component van pijn, waarbij de focus ligt op de invloed van multidimensionale, psychologische en sociale aspecten (Eccleston, 2010; Moseley & Butler, 2015; Nicholas et al., 2019).

In Nederland ervaart meer dan 18% van de bevolking matige tot ernstige pijn die langer dan 3 maanden aanhoudt (Bala, 2011). Bij volwassen Europeanen lijdt 19% van de bevolking aan aanhoudende pijn, die de kwaliteit van het sociale en beroepsleven ernstig beïnvloedt (Dezutter,
Dewitte, Thauvoye, & Vanhooren, 2017; Leadley et al., 2014; O’Brien & Breivik, 2012; Reid et al., 2011). De negatieve gevolgen van aanhoudende pijn uiten zich onder andere in verminderde levenskwaliteit, het onvermogen om bepaalde bewegingen uit te voeren, een beperking van de
dagelijkse activiteiten, sociaal isolement, depressie en hulpeloosheid (Eisenberg, O’Brien et al., 2013; Outcalt et al., 2015; Reid et al., 2011). 46% van de Nederlandse aanhoudende pijnpatiënten geeft aan dat hun pijnprobleem niet adequaat wordt behandeld. Van de patiënten
met een gemiddelde VAS-pijnscore (Visual Analogue Scale) van 5 of hoger, ervaart zelfs 78% hun behandeling als onvoldoende (Bekkering et al., 2011).
Nationale en internationale richtlijnen schrijven pijneducatie voor als eerste interventie bij aanhoudende pijnklachten (Briggs, 2012; Eccleston, Wells, & Morlion, 2018; van Cranenburgh, 2016; Wilgen & Nijs, 2007). Ondanks de prioriteit en aanbevelingen ontvangt minder dan 4%  van de patiënten pijneducatie en pijnmanagement tijdens de behandeling (Bekkering et al., 2011; Briggs & Mayor, 2013; van Cranenburgh, 2016; Vrolijk, 2016; Wilgen & Nijs, 2007).

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze innovatieve methode.

Neem vrijblijvend contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan